Serenade voor Marc Spaans

Op 13 april 2018 nam Marc Spaans na 21 jaar afscheid als voorzitter van Show- en Drumfanfare Duindorp Scheveningen. Gelukkig voor ons bleef (en blijft) Marc nog wel actief als muzikant. Maar 21 jaar voorzitterschap doe je natuurlijk niet af met een bloemetje en een etentje. Dat verdient meer. Veel meer. Vele oudgedienden gaven spontaan aan hier heel graag aan mee te willen werken. Ideeën ontstonden, werden uitgewerkt en de culminatie hiervan mocht Marc afgelopen vrijdagavond aanschouwen.

Een serenade door zìjn Duindorp. Maar dan wel aangevuld met meer dan 35 oud-leden! Een kleine 60 man heeft in de afgelopen weken in het diepste geheim (want een verrassing is alleen een verrassing als het mikpunt van de verrassing van niks weet) gerepeteerd op oude en nieuwe nummers om zo Marc virtueel (want het was toch echt donker) in het zonnetje te kunnen zetten. Met een prachtig resultaat. Marc en Corine hebben genoten en als vereniging zijn we er zeer trots op dat we dit konden en mochten organiseren!
Tijdens de nieuwjaarsborrel ontving Marc uit handen van de huidige voorzitter het ere-voorzitterschap van Show- en Drumfanfare Duindorp. Dit als dank voor z’n (nog altijd voortdurende) inzet voor de vereniging, als spelend lid én voorzitter. Namens de Haagse Federatie voor Muziekgezelschappen reikte Dirk Spaans een oorkonde met bijbehorend speldje uit aan Marc als dank voor z’n inzet voor de muziek in Den Haag en omstreken.

Tijdens de nieuwsjaarborrel werd uiteraard ook stilgestaan bij de verjaardag van Show- en Drumfanfare Duindorp. Dit jaar, op 11 januari om precies te zijn, bestaat Duindorp 70 jaar. Een heugelijk feit dat het komend jaar luister bijgezet zal worden door diverse activiteiten.