Persbericht

Beste oud leden, vrienden, donateurs, supporters en andere belangstellenden,

11 januari 1949 werd Tamboers- en Pijperkorps “Duindorp” opgericht. Inmiddels bestaat de vereniging bijna 73 jaar. We hebben vele mooie optredens mogen verzorgen in binnen- en buitenland. Helaas kwam hier vorig jaar een abrupt einde aan door Covid-19. Niemand had kunnen bedenken dat we een jaar niet meer zouden optreden. Ook het repeteren kwam met tussenpozen stil te liggen.

Al vóór deze periode is het, net als voor vele andere muziekverenigingen in het land, ook voor Show- & Drumfanfare Duindorp een probleem gebleken om nieuwe leden aan te trekken en te behouden. Ondanks het enthousiasme van de muzikanten, instructeurs en bestuur liep het ledenaantal de afgelopen jaren langzaam terug.

Dit alles brengt de leden en het bestuur van onze vereniging tot een zeer moeilijk besluit. Met pijn in ons muzikale hart, hebben we besloten dat er na bijna 73 jaar een einde zal komen aan Show- & Drumfanfare Duindorp. Het bestuur kan met haar leden en iedereen die deze vereniging een warm hart toedraagt, terugkijken op bijna 73 fantastische jaren waarin vele muzikale verbintenissen, vriendschappen, huwelijken en geboortes hebben plaatsgevonden. Met opgeheven hoofd en trots, maar ook met een traan sluiten wij een tijdperk af.

Show- & Drumfanfare Duindorp bedankt alle muzikanten, leerlingen, instructeurs, vrijwilligers, donateurs en bestuursleden die zich in al die jaren voor de vereniging hebben ingezet.

Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen info@drumfanfareduindorp.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Show- & Drumfanfare Duindorp